NoRNet23 i Finland om övergångar, karriär och vägledning

I början av oktober möttes ledande forskare, doktorander och praktiker från flera nordiska länder inom karriärvägledningsfältet i Åbo, Finland. Det var den fjärde nordiska konferensen om forskning om övergångar, karriär och vägledning; The Politics of Educational and Working Life Transitions: Intersectional perspectives.

Från vänster: Randi Boelskifte Skovhus, Via University, Danmark, Rie Thomsen, Aarhus University, Danmark, Ingela Bergmo-Prvulovic, Jönköping University, Nevena Pantelic, Jönköping University

Åbo universitet var värd för den fjärde konferensen inom nätverket NoRNet, som är ett nätverk för forskning om karriär, vägledning, övergångar och inte minst om skillnader och ojämlikhet i arbetslivet. Docent Ingela Bergmo-Prvulovic representerade Encell på konferensen:

- Frågor som belystes spände över områden som karriärvägledning för immigranter, perspektiv på övergångar, lärande i karriärforskning, liksom teoretiska perspektiv på karriärutveckling, professionsperspektiv på vägledning, politik och styrning av vägledning.

Ingela Bergmo-Prvulovic presenterade också sin senaste forskning om lärande i relation till karriär, och tillsammans med doktorand Nevena Pantelic, presenterade de en pågående studie om vägledning i vuxenutbildningsforskning.

- Det är oerhört värdefullt för våra doktorander att få möjlighet att presentera sina doktorandprojekt, och träffa både seniora forskare och doktorander från olika länder och olika forskarskolor. Nevena Pantelic tillhör forskarskolan Vuxnas lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men det fanns även andra forskarskolors doktorander som deltog, Bland annat från forskarskolan FinnFram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konferens huvudtalare ramade in temat från olika infallsvinklar.

Dr Shadia Rask. Forskningsledare på Finska institutet för hälsa och välfärd, berörde i sitt anförande missgynnande mönster i utbildning och arbete i relation till bland annat migration, rasifiering och genus.

Professor Marcelo Parreira do Amaral, med inriktning mot internationell och jämförande pedagogik, samt gästforskare vid CELE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Centre for Research on Lifelong Learning and Education -Encells motsvarighet i Finland), talade på temat Politisk styrning över livskursen.

Professor Tero Järvinen, också verksam inom CELE, belyste ungas övergångar från utbildning till arbetsliv i en tid av radikal risk och osäkerhet.

Dr Triin Roosalu, från Tallinn University, belyste hur vi kan skapa ett meningsfullt liv över livskursen, och hur vårt arbetsliv ändrats från ”working 9-5” till att numera handla om working 5-9” och dess konsekvenser.

- Det var mycket spännande! Vi ser fram emot att följa utvecklingen av såväl doktorandernas projekt, som flera viktiga pågående forskningsprojekt runtom i både Sverige, Norden och övriga länder, säger Ingela Bergmo Prvulovic.

 

För mer information, kontakta Ingela Bergmo Prvulovic, ledare för forskningsmiljön Livslångt lärande vid Jönköping University samt tf centrumledare för Encell.

Se även NoRNets konferenssida https://nornet2023.fi/

2023-11-22