Forskning som synliggör vägledning inom vuxenutbildningen

Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, har skrivit en artikel om sin forskning som synliggör vuxenvägledningen i Sverige. Den har vi i Encell valt att djupdyka i och ställa några frågor.

Professor Per Andersson, Linköpings universitet

Vägledning och vägledare inom vuxenutbildningen har varit mer eller mindre osynliga i forskningen, och det är viktigt att synliggöra dessa för att öka förståelsen för de förutsättningar och utmaningar som vägledarna har för sitt arbete i det här sammanhanget.

Vad handlar din artikel om?

Study and career counselling in Swedish adult education (diva-portal.org), som jag skrivit tillsammans med Karolina Muhrman, handlar om studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning (komvux). I en annan (ännu inte publicerad) artikel beskriver vi vägledarna som ett ”nav” i vuxenutbildningen, med diverse olika uppgifter förutom den direkta vägledningen. I den här artikeln fokuserar vi på vägledarnas viktiga roll just i vägledningen i det komplexa sammanhang som komvux är. Mer än hälften av verksamheten drivs på entreprenad av enskilda anordnare, och det finns många olika anordnare och studiemöjligheter som de vuxenstuderande behöver hjälp att navigera bland. Dessutom är mångfalden stor bland eleverna, både när det gäller erfarenheter, ålder och bakgrund från olika delar av världen, och det är denna mångfald av elever som vägledarna möter i sitt arbete. Här kan de även ställas inför dilemman när de som professionella vägledare förväntas sätta de sökandes och elevernas intressen i fokus samt erbjuda vägledning som en frivillig möjlighet, samtidigt som vuxenutbildningen har kompetensförsörjning riktad mot arbetslivets behov som ett av sina mål, och eleverna kan studera under villkor som till exempel sätts upp av arbetsförmedlingen och som kan innebära att de måste delta i vägledningssamtalen.

På vilket sätt kan studiens resultat bidra till vuxnas lärande?

Mer kunskap om vägledares och vägledningens roll i vuxenutbildningen kan bidra till att den här delen av verksamheten får uppmärksamhet, villkor och resurser för att kunna stödja vuxna så att studierna ska möta deras behov. Och inte minst bör detta vara viktig kunskap för utbildningen av studie- och yrkesvägledare, så att dessa förbereds så bra som möjligt för att arbeta även inom komvux och med vuxna sökande och elever.

Läs artikeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Per Andersson

2023-11-27