Vinnaren i Encells uppsatstävling 2023

Först och främst ett stort tack för de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som inkommit till vår uppsatstävling. Det har varitlärorikt att ta del av innehållet i uppsatserna och alla alster höll en god kvalitetsnivå. Nu är vinnaren utsedd!

Anna Filipsdotter Söderström, uppsatsvinnare och snart doktorand.

Vinnaren i Encells uppsatstävling är utsedd

Det är med stor glädje vi vill meddela att Anna Filipsdotter Söderströms uppsats “Teacher perspectives on higher education through remote learning environments. Towards acceptance of multi-access blended learning designs” har utsetts till det vinnande bidraget i Encells uppsatstävling. Utöver äran som följer av utmärkelsen, erhålls ett stipendium på 10 000 kronor.

Uppsatsen håller en god akademisk nivå och sätter fokus på en fråga av hög relevans i det svenska samhället, eftersom tillgång till utbildning är en central fråga i ett demokratiskt samhälle och det är en förutsättning för alla vuxnas lärande.

Filipsdotter Söderström studerar decentraliserade ansatser för att tillhandahålla högre utbildning i Sverige. Studien har fokus på synkrona aktiviteter i distansundervisning. Trots att undervisning på distans inte är ett nytt fenomen, är det relativt ovanligt inom högre utbildning. Det teoretiska ramverk som tillämpas för att öka förståelsen om fenomenet är Community of Inquiry, i kombination med Technology-Mediated Learning. Genom intervjuer med lärare framkommer några centrala områden som påverkar utbildning på distans: det rör framför allt likvärdighet, begränsningar i användning av kommunikation, pedagogisk kompetens inom området, och behoven av kollektiv kompetensutveckling. Utöver den teoretiska analysen avslutas uppsatsen med några praktiska tips för att förbättra arbetet med distansundervisning i högre utbildning, och de sammanfattas under rubrikerna mindset, design av utbildning, och professionsutveckling.

Anna Filipsdotter Söderström skrev uppsatsen på magisternivå vid Göteborgs universitet vt2023 inom ramen för magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT. Vt2024 påbörjar hon en doktorandutbildning inom vuxenpedagogik vid Linköpings universitet där hon hoppas få fortsätta undersöka decentraliserad högre utbildning - särskilt yrkeshögskola och professionsutbildningar, där estetisk-praktiska processer är viktiga delar av utbildningen.

Vi säger grattis, Anna, till vinsten!

2023-11-27