Forskningssamarbete ska främja integration i Kanada och Sverige

I ett nytt samarbetsprojekt mellan Jönköping University och McMaster University i Kanada ska forskare jämföra hur syriska flyktingar i de båda länderna har kommit ut på arbetsmarknaden. Forskningen ska ske i tätt samarbete med icke statliga organisationer och man ska kartlägga och jämföra erfarenheter och metoder i Jönköping, Örebro och Hamilton.

I veckan har professor Benson Honig från McMaster University varit i Jönköping för att tillsammans med forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation dra igång det treåriga projektet, som fått titeln ”Non-government organization facilitation of labour market and entrepreneurship experiences of Syrian refugees to Canada and Sweden”. Förhoppningen är att kunna hitta och lyfta fram goda exempel från de båda länderna.

– Vi är intresserade av hela nätverksstrukturen som stödjer integration, säger Benson Honig.

I Jönköping är representanter från bland annat kommunen och föreningen Integrera mera inblandade i projektets utformning och planering. Första steget är att kartlägga det nätverk av föreningar och organisationer som arbetar med integration i respektive stad. Arbetet påbörjas direkt och målet är att vara klara med den delen redan i början av hösten. Nästa steg är att titta på frågeställningar och problem som aktörerna själva belyser och förhoppningsvis kunna presentera lösningar som fungerar i praktiken.

– Vi vill göra nytta på något sätt, säger professor Helene Ahl, som leder projektet på den svenska sidan.

Att man i huvudsak riktar in sig på just syrier beror på att det är en stor grupp som kommit under några få års tid från samma område, vilket ger en unik möjlighet till studier på området.

Även om fokus riktas mot arbetsmarknad och entreprenörskap måste integrationen fungera på många andra plan för att det ska bli verklighet. Exempelvis kan barnomsorg/skola och barnens fritidsaktiviteter spela stor roll för hur föräldrarna lyckas komma in i samhället. Därför ska även idrottsorganisationer och andra som inte direkt håller på med arbetsmarknadsfrågor utan integration inom andra områden, till exempel kyrkor, kontaktas i projektet.

– Vårt jobb är att systematisera er kunskap och paketera den så att andra kan använda sig av den, sa Helene Ahl till representanterna som deltog på onsdagens möte.

2018-05-24