Regeringspengar till digitalt lärande

I takt med att allt fler tjänster digitaliseras, allt från parkering till bankärenden och vårdkontakter, lämnas en del av befolkningen utanför. Regeringen tillsätter nu medel för att "stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik."

– Vi har idag ett samhälle som till stor del är digitaliserat när det gäller såväl tjänster som demokratiska processer. Tidigare forskning har identifierat äldre och socioekonomiskt svaga personer som grupper som står längst ifrån digital delaktighet. Vi vill med vår forskning få mer kunskap om just gruppen äldre, berättade Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i en intervju.

Hon och hennes kollegor forskar kring digitalt utanförskap och gruppen har i vinter fått stor uppmärksamhet för sina resultat kring äldres IT-användning. Nu meddelar regeringen att man tillsätter medel för att etablera så kallade DigidelCenter i ett antal kommuner. Syftet är att den som behöver det ska kunna få stöd och hjälp med digitala tjänster och teknik, något som sedan tidigare funnits exempelvis på biblioteket i Motala.

– Jag har själv besökt Motala och är väldigt imponerad av verksamheten där. Digidelcentret är en mötesplats där människor som känner sig ovana med den nya tekniken får hjälp att lösa problem eller komma igång med att använda digitala tjänster. Det är Sverige när det är som bäst, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

 

Läs mer hos regeringen...

Ulli Samuelsson
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2018). At risk of exclusion?: Degrees of ICT access and literacy among senior citizens. Information, Communication and Society (pp. 1-18). Mer information
  • Samuelsson, U., Olsson, T., Viscovi, D. (2017). Differences and similarities among Swedish senior users and non-users of the internet: Who and Why?. Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2016). Senior Citizens’ ICT Access, Use and Literacy: How Material Resources Matter. Prague: C-IN Mer information
  • Samuelsson, U. (2015). The future is already here – Learn to master IT!. Mer information
  • Samuelsson, U., Olsson, T. (2014). Digital inequality in primary and secondary education: findings from a systematic literature review. In: Matteo Stocchetto (Ed.), Media and education in the digital age: concepts, assessments, subversions (pp. 41-62). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group Mer information

Alla träffar från DiVA (10)
2018-06-27
2018-06-27