Rapport: Varför fungerar folkhögskolan för personer med högfungerande autism?

Joel Hedegaard och Martin Hugo

Joel Hedegaard och Martin Hugo

Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har skrivit en ny rapport på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism. 

Den här studien är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) fördjupade analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Delstudien beskriver vad unga vuxna (18–30 år) med diagnosen högfungerande autism har för erfarenheter av anpassad undervisning och hur de förbereds inför arbetslivet. I rapporten beskrivs också vad lärare och annan personal har för erfarenheter av att möta denna målgrupp.

21 forskningsintervjuer med deltagare och tre fokusgruppintervjuer med lärare och övrig personal har genomförts hösten 2017 på tre olika folkhögskolor med anpassade kurser och linjer för deltagare med högfungerande autism. I diskussionen adderas även ett empiriskt material från en tidigare studie som vi genomförde 2014– 2016. Den studien handlade om ett anpassat yrkesprogram för unga vuxna med diagnosen högfungerande autism. I diskussionen förs ett bredare resonemang angående vilka åtgärder som krävs för att underlätta för den aktuella målgruppen att etablera sig i arbetslivet efter genomförda utbildningar.

Läs rapporten Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2018-10-05