Högutbildade lever sex år längre – glappet ökar

Att utbildning gör skillnad på många plan vet vi sedan tidigare. Nu kommer ny statistik från SCB som visar att skillnaden i livslängd beroende på utbildningsnivå har ökat ytterligare. 

Nu har det kommit ny statistik från SCB som visar skillnaderna i medellivslängd mellan personer med olika lång utbildning. 

"År 2017 var den återstående medellivslängden vid 30 års ålder 51,0 år för kvinnor och 48,3 år för män i gruppen med en förgymnasial utbildning. För gruppen med gymnasieutbildning var den cirka 3,5 år högre, 54,5 år för kvinnor och 51,5 år för män. Gruppen med eftergymnasial utbildning hade i sin tur cirka 2,5 års högre medellivslängd än gymnasieutbildade, 57,0 år för kvinnor och 54,3 år för män."

 

Läs mer hos SCB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-10-10