Ny rapport om kvalitet inom yrkesutbildning

Skolverket lyfter i en ny rapport bland annat fram vikten av samverkan, vägledning, rekrytering av lärare samt studiemöjligheter för nyanlända.

I den nypublicerade rapporten "Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet" avrapporteras två av Skolverkets uppdrag:  En analys av myndighetens insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet och en redovisning av uppdraget om insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.


Några av Skolverkets bedömningar:

  • Regeringen behöver fortsätta utveckla flexibla vägar in i läraryrket.
  • Huvudmän behöver intensifiera sin regionala samverkan.
  • Huvudmän behöver säkerställa att även utrikesfödda kan påbörja en yrkesutbildning så snabbt som möjligt. 


Läs rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-10-22