Sju får bidrag för att stärka demokratin

Folkbildningsrådet har valt ut sju projekt som får pengar från regeringen för sitt arbete med att stärka demokratin. Bland annat #ViMåstePrata och Jag röstar - för demokratin.  

Regeringen beslutade tidigare i höstas att ge 4,4 miljoner kronor till folkbildningen för arbete med att stärka demokratin. Folkbildningsrådet har fördelat pengarna till följande sju projekt:

  • Studieförbundet ABF med samtliga övriga studieförbund samt Ålsta folkhögskola, Katrineberg folkhögskola, Åsa folkhögskola, Tollare folkhögskola, Medlefors folkhögskola, Västerås folkhögskola, Hagaberg folkhögskola och Marieborgs folkhögskola – #ViMåstePrata om demokratin
  • Studieförbundet NBV – Jag röstar – för demokratin!
  • Studieförbundet Ibn Rushd – Aktivistguiden – positiv medborgaraktivism!
  • Folkhögskolan i Angered – Vår demokrati?
  • Glokala folkhögskolan med Studieförbundet ABF Malmö – Språkrättvisa – utveckling av tolkningsmetoder för jämlika möten och ökat demokratiskt deltagande
  • Ingesunds folkhögskola med Molkoms folkhögskola, Kristinehalms folkhögskola, Kyrkeryds folkhögskola och Klarälvdalens folkhögskola – Aktiva skolråd
  • Sankt Ignatios Folkhögskola med Paideia folkhögskola – Vem är svensk? – Om osäkerhetens nödvändighet för demokrati


2018-10-25