Folkbildningens forskningsdag - om att höja rösten och tala

När folkbildare och forskare samlades i Bryggarsalen i Stockholm den 22 oktober ägnades förmiddagen åt den urkraft som en folkrörelse kan åstadkomma.

Berit Larsson

Berit Larsson, Kvinnofolkhögskolan

De senaste årens mörka rubriker om segregation, övergrepp och ökande främlingsfientlighet har samtidigt satt ljuset på något som är en del av folkbildningens själ, nämligen gräsrötternas idérikedom, vilja och motståndskraft.

 

Läs mer...

2018-10-29