Nya publikationer från Skolverket

"Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen" och "Allmänna råd om betyg och betygssättning" ska vara en hjälp för lärare inom vuxenutbildningen. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen. Lärande exempel från sfi och yrkesutbildning.
Rapporten bygger på fältstudier i fem vuxenutbildningsorganisationer under våren 2018. Här kan du ladda ner den Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Allmänna råd om betyg och betygssättning.
Rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Här hittar du dem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

2018-11-07