Mer företagande bland kvinnor på landsbygden

I en studie om kvinnors företagande visar forskargruppen EMBLA på omfattande könssegregation inom företag på landet. 

Professor Helene Ahl, Encell, är en av författarna till den nya rapporten.

Professor Helene Ahl, Encell, är en av författarna till den nya rapporten.

Det är vanligare att kvinnor på landsbygden driver företag än att kvinnor i staden gör det, ett av incitamenten för företagandet är arbetslöshet. Företagandet på landsbygden är starkt könssegregerat med avseende på bransch, kvinnorna driver mindre företag med mindre lönsamhet i traditionellt kvinnodominerade branscher.

Den nya rapporten "Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland"  är en del av det omfattande forskningsprojektet "Kvinnors företagande för en levande landsbygd", som drivs av forskargruppen EMBLA Öppnas i nytt fönster.. Det är ett samarbete mellan forskare från Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

"Att vara gift innebär för kvinnor en lägre disponibel inkomst, men för män en högre disponibel inkomst jämfört med att inte vara gift", visar kartläggningen bland annat.


Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, H., & Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland. Linköping. HELIX Rapport 18:001. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-11-16