Vinnova satsar på kortkurser för specialister

Nio pilotprojekt får pengar för att ta fram modeller för livslångt lärande.

Kompetensutveckling under hela det yrkesverksamma livet blir allt viktigare. Nu går Vinnova in med pengar till nio projekt på sju universitet och högskolor, som ska utveckla modeller för hur livslångt lärande kan fungera.

Det gäller kompetensutveckling för personal inom till exempel IT, banker och industrin. 

Läs mer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2018-12-06