Ny rapport om livslångt lärande i Europa

EAEA har för femte året i rad sammanställt data om vuxnas lärande land för land. 

EAEA, European Association for the Education of Adults, skickar ut enkäter till alla medlemsländer för att få en överblick av hur det ligger till med det livslånga lärande runt om i Europa. Rapporten innehåller en nulägesrapport och siffror från 37 länder. I avsnittet om Sverige är det folkbildningen som står i centrum. 

 

Läs rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

2018-12-07