Professorernas föreläsningar ersätts av poddar

Högskolan Väst byter ut sina nya professorers traditionella installationsföreläsningar mot poddinspelning, tillsammans med vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev. 

På självaste Nobeldagen lanserar Högskolan Väst sin nya giv, där professorernas installationsföreläsningar blir till poddinspelningar som vem som helst kan ta del av. Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev är på plats i Trollhättan denna dag för att lansera podden och det är också hon som möter professorerna i deras respektive avsnitt. 

Högskolan Väst har nyligen installerat tolv nya professorer, de enskilda avsnitten släpps utspritt över ett antal veckor från och med i dag. 


Här är alla nya professorer på Högskolan Väst:


Alastair Henry
Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska och flerspråkighet
Institutionen för individ och samhälle

Anette Ekström
Professor i omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap

Nicolaie Markocsan
Professor i produktionsteknik med inriktning mot termisk sprutning
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Johan Berlin
Professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation
Institutionen för individ och samhälle

Kajsa Yang Hansen
Professor i pedagogik
Institutionen för individ och samhälle

Maher Asal
Professor i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi
Institutionen för ekonomi och IT

Per Assmo
Professor i kulturgeografi
Institutionen för ekonomi och IT

Karin Forslund Frykedal
Professor i pedagogik
Institutionen för invidid och samhälle

Marcus Samuelsson
Professor i pedagogik
Institutionen för individ och samhälle

Nóra Kerekes
Professor i medicinsk vetenskap, inriktning psykiatri
Institutionen för hälsovetenskap

Monica Eriksson
Professor i folkhälsovetenskap, inriktning mot hälsopromotion
Institutionen för hälsovetenskap

2018-12-10