Konferenser 2019

Ta en titt i vår lista över konferenser 2019. Både vetenskapliga och populärvetenskapliga konferenser inom livslångt lärande och vuxnas lärande. 

Vår lista över konferenser fylls på kontinuerligt, allt eftersom vi får reda på nya datum. 

Har du tips på en konferens som borde vara med på vår lista? Hör av dig! 

Konferenser 2019

2019-01-03