Ny avhandling visar folkbildningens roll i digitaliseringen

"Folkbildning och vuxenutbildning har historiskt tillskrivits en stor roll för den svenska datapolitiken men folkbildning har också varit en mycket viktig aktör för att problematisera datoriseringen och forma alternativa lösningar", säger Lina Rahm. 

En av årets första disputationer stod Lina Rahm för. Hon har bedrivit sina forskarstudier inom projektet Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på Linköpings universitet. Den 11 januari lade hon fram sin avhandling Educational imaginaries: a genealogy of the digital citizen.

Läs mer...

2019-01-30