Få kläm på forskningen på några minuter

Nu har vi börjat med korta inspelade presentationer av vår forskning om livslångt lärande. Först ut är Cecilia Bjursell och Martin Hugo. 

Martin Hugo presenterar här sin och Joel Hedegaards forskning om utbildning för unga vuxna med högfungerande autism. Vill du veta ännu mer om deras forskning hittar du ytterligare information här


Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, presenterar sin forskning om Senioruniversitetet och diskuterar existentiella perspektiv på lärande senare i livet. Vill du veta mer om vår forskning kring äldres lärande hittar du det här


Du hittar fler filmer, både föreläsningar, intervjuer och forskningspresentationer, i vår kunskapsbank.

2019-02-01