Debatt i SvD om högskolans styrning – replik från ministern

Utredningen om högskolans styrning var bara ett dygn gammal när två tunga organisationer inom akademin krävde förändring. Nu har ministern svarat.  

"Decenniets viktigaste utredning" kallar Jacob Adamowicz, Sveriges förenade studentkårer, och Mats Ericson, Sveriges universitetslärare och forskare, Styr- och resursutredningen som lämnades in förra veckan. De efterlyser nu verkstad. Hur den nytillträdda ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, nu väljer att agera avgör svenska lärosätens och svensk forsknings framtid menar de. 

"Om högre utbildning och forskning ska kunna bidra till att lösa arbetsmarknadens kompetensförsörjning, leda till innovationer och företagande, stärka demokratin, och göra allt annat som förväntas av våra universitet och högskolor, då måste ministern för högre utbildning och forskning ta Styr- och resursutredningen från bordet och omsätta den i verklig politik", skriver de på SvD debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 2 februari. 

Ministerns svar

Matilda Ernkrans replikerar på SvD debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att hon välkomnar debatten, poängterar den viktiga roll högskolan har i samhället och prisar svensk forskning. 

"Utifrån januariavtalet och regeringsförklaringen ser jag fram emot ett omfattande arbete för att göra högre utbildning mer tillgänglig i hela landet, öka möjligheterna till omställning, och stärka kompetensförsörjningen samt värna den fria forskningen och forma en forskningspolitik som möter våra globala och nationella samhällsutmaningar. I det arbetet blir styrningen och fördelningen av resurser viktiga verktyg", skriver Matilda Ernkrans. 

Hon menar att dagens system för styrning har fungerat väl men behöver uppdateras på grund av en förändrad värld sedan implementeringen. 

"Men nu behöver förslagen analyseras mycket noga. Ska vi ändra ett system som gällt i nära 25 år gäller det att tänka till noga."


Här finns betänkandet: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-02-06