Internationell grupp forskar om fritidshem

Fem forskare från Sverige, Norge och Danmark, alla inriktade på fritidshemsforskning, samlades i veckan på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Fritidshemsforskning

Ann Ludvigsson, Björg Kjaer, Carin Falkner, Maria Öxnes och Agneta Knutas.

Gruppen, bestående av Carin Falkner och Ann Ludvigsson från Högskolan för lärande och kommunikation och Encell, Björg Kjaer från Aarhus University samt Agneta Knutas och Maria Öxnes från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har under snart tio års tid arbetat och publicerat tillsammans inom det förhållandevis anonyma forskningsfältet.

Det finns både likheter och skillnader mellan de tre länderna när det kommer till fritidshemmens uppdrag och organisation, något som gruppen har belyst i flera publikationer.

– Genom åren har vi mötts regelbundet och vi har presenterat forskning om fritidshem i Norden på konferenser, säger Agneta Knutas.

De fem forskarnas publikationer har använts och refererats av flera stora aktörer, till exempel i den senaste nationella utvärderingen av skola och fritidshem i Norge, och målet med veckans arbete var ytterligare en gemensam publikation och samtidigt en fortsatt utveckling av nätverket för fritidshemsforskning. Gruppen försöker att träffas fysiskt varje år, ofta passar de på att planera in gemensamma arbetsdagar i samband med konferenser. Det är långa avstånd att överbrygga mellan Köpenhamn och Trondheim, därför är det värdefullt att ibland få möjligheten att sitta tillsammans under hela arbetsdagar och arbeta intensivt med sin forskning.

– Det är verkligen svårt när man är så långt ifrån varandra, säger Carin Falkner.

– Man behöver träffas, säger Björg Kjaer.


Här finns ett exempel på en av gruppens publikationer: 

Öksnes, Maria, Knutas, Agneta, Ludvigsson, Ann, Falkner, Carin & Kjaer, Björg (2014). Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger. Barn 3, S. 107–123.

2019-02-15