Ny Encellrapport ute!

Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – deltagare, lärare och rektorer ger sin syn på varför det fungerar.  

Nu har årets första Encellrapport publicerats. "Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" är skriven av Martin Hugo, Joel Hedegaard och Cecilia Bjursell

De har undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar så väl för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt högfungerande autism. I rapporten utgår de från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas. Materialet har samlats in genom intervjuer med de tre grupperna och slutsatserna i rapporten kan sammanfattas i följande punkter:

Deltagarna beskriver att ...

– de trivs och känner sig trygga på folkhögskolan – de upplever sig sedda, bekräftade och förstådda

– undervisningen är anpassad för dem och att de kan lyckas i sina studier, framträdande är upplevelsen av tydliga strukturer i undervisningen och förutsägbarhet

– folkhögskolan har förmågan att möta varje individ individuellt, vilket innebär mindre stress än i tidigare skolformer

– de genomgår en personlig utveckling under sin tid på folkhögskolan.

Lärare och övrig pedagogisk personal beskriver att ...

– kommunikativa och praktiska stödfunktioner är centrala för att stödja fokus på utbildning

– en mycket strukturerad undervisning med förutsägbarhet möjliggör att dessa deltagare kan ta till sig innehållet

– det egna boendet är en viktig del i den personliga utvecklingen

– det ofta krävs en omställningstid för att vänja sig vid att bo själv innan det blir fart på studierna på folkhögskolan.

Rektorerna beskriver att ...

– struktur och stabilitet är nödvändigt för att utbildningen ska fungera för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– bemötandet av varje individ är en central del av att få utbildningen att fungera

– utveckling av både lärares och deltagares förmågor är centralt

– ett förhållningssätt som betonar ett kontinuerligt lärande i organisationen möjliggör anpassning och förändring


Läs hela rapporten... Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du våra tidigare rapporter.

2019-02-22