Folkbildningsrådet begär medel till lärarlyft inom folkhögskolan

I sitt budgetunderlag för 2020-2022 begär Folkbildningsrådet att anslaget höjs med flera hundra miljoner kronor, bland annat för att även lärare inom folkhögskolan ska kunna omfattas av lönesatsningar.   

Regeringen avsätter medel till folkbildningen för att den ska

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

För att kunna fortsätta att genomföra uppdraget och nå ut till de grupper som behöver det bäst behöver anslaget till folkbildningen höjas, menar Folkbildningsrådet i det budgetunderlag för 2020-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som de nu har lämnat till regeringen. 

Bland annat behöver lärarna inom folkhögskolan prioriteras, menar man. Så här skriver Folkbildningsrådet på sin blogg:
"Lärarnas insatser är avgörande för att den studerande ska nå sina mål, i den ordinarie skolan såväl som inom folkhögskolan. Samtidigt är kompetensutvecklingen inom folkhögskolan eftersatt och Folkbildningsrådet ser stora behov av att säkra kompetensförsörjningen. Det är dags för ett lärarlyft för folkhögskollärare."

Läs mer hos Folkbildningsrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-03-13