Ändrade bidrag för yrkeshögskolan

Höjda belopp för vissa typer av YH-utbildningar ska stimulera satsningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar nu att det blir en del förändringar i ersättningarna till YH-utbildningar. 


  • Schablonerna och tilläggsbeloppen höjs för de utbildningsomgångar som startar efter 1 juli 2019 (för schablon A med 2000 kronor respektive 200 kronor per studerande). Mer information om detta publiceras i samband med anvisningarna för ansökan om YH den 15 mars.

  • Tillägget för utbildningar som beviljats högst 20 platser ändras och beräknas procentuellt på respektive schablonnivå, vilket innebär att detta tillägg blir högre för de högre schablonnivåerna.

  • Ett riktat startbidrag för utbildningar inom Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad och byggteknik prövas. Det påminner om det tidigare tillfälliga startbidraget, men reserveras för denna typ av utbildningar. Myndigheten kommer årligen att utvärdera bidragsformen gällande eventuell förändring och fortsättning. Mer information om detta kommer inom kort.
  • Ett särskilt genomförandebidrag införs så att mycket små utbildningar, med högst 10 beviljade platser, kan slutföras med hög kvalitet.

Läs mer hos MYH. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-03-14