Tre av fyra komvuxlärare är behöriga

Nu kommer statistik från Skolverket över hur många lärare det finns, hur stor andel som är behöriga samt ålders- och könsfördelningen hos lärarna. I vuxenutbildningen är mer än 5 procent av lärarna över 65 år. 

Skolverkets siffror för läsåret 2018/2019 visar att andelen behöriga lärare inom vuxenutbildningen har sjunkit något. Inom den kommunala vuxenutbildningen är runt tre fjärdedelar av lärarna behöriga. Andelen med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne har sjunkit under några läsår, den trenden håller alltså i sig. 

När det gäller åldersfördelningen och antalet verksamma år i yrket skiljer det sig mycket mellan skolformerna. I genomsnitt har lärare i förskoleklass kortast erfarenhet, 8 år, medan lärarna inom särskild utbildning för vuxna har arbetat dubbelt så länge, 16 år. Där har tre av fyra lärare passerat 50 års ålder, vilket gör gruppen till den äldsta jämfört med lärare i andra skolformer. 

Könsfördelningen är ojämn i skolan, inom vuxenutbildningen är mellan 19 och 34 procent av lärarna män, lägst inom sfi. 

2019-03-19