Studieförbunden folkbildar inför EU-valet 

Flera av studieförbunden har särskilda satsningar för att få fler människor att gå och rösta i valet till Europaparlamentet i maj.  

Den 26 maj är valet till Europaparlamentet. För att stärka demokratin och öka valdeltagandet har flera av studieförbunden särskilda satsningar på information och riktade insatser. 

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet, har bland annat gjort tre kortfilmer som till exempel tar upp hur den representativa demokratin fungerar i Sverige, hur man röstar i valet och varför det är viktigt, höger-vänster-skalan och GAL-TAN samt demokratins skörhet. 

En av filmerna kan du se här nedanför. 


Studieförbunden Bilda, Sensus och Ibn Rushd, som alla har många medlemmar från trossamfund, samarbetar med Myndigheten för stöd till trossamfund för att få fler att gå och rösta. Myndigheten för stöd till trossamfund har fått i uppdrag av regeringen att verka för att öka valdeltagandet och de tror att det är effektivt att gå via ett sådant samarbete.

– Det mest effektiva sättet att öka valdeltagande är personliga kontakter och möten, det är så man bäst mobiliserar människor att gå och rösta. Kommer det någon och pratar via mitt eget trossamfund är det ofta lättare att ställa de frågor jag funderar över, säger Jana Jakob, projektkoordinator på myndigheten.


2019-03-21