Läs Folkbildningsrådets handlingsplan för jämställdhet

Folkbildningsrådet har identifierat tre problemområden när det gäller jämställdhet inom folkbildningen. Nu finns en handlingsplan för hur det ska bli bättre. 

Det tre områden som främst behöver förbättas är enligt Folkbildningsrådet att det finns brister när det gäller systematiskt och integrerat jämställdhetsarbete, att det i vissa delar är ett könsstereotypt utbud och könsstereotyp rekrytering av deltagare samt utrikes födda kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer hos Folkbildningsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du Handlingsplan för jämställd folkbildning 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-03-22
2019-03-22