Sökes: Professor med inriktning livslångt lärande

Nu söker vi en en professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande. Ansök senast den 15 april.

Vill du arbeta som professor hos oss på Encell? Sök tjänsten som professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande här på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Inom forskningsmiljön Livslångt lärande Öppnas i nytt fönster. bedrivs forskning kring det livslånga lärandet utifrån ett brett perspektiv. Forskningen kan sammanfattas i tre huvudområden: i) livslångt och vuxnas lärande ii) HR och ledarskap iii) genus, jämställdhet och inkludering. Miljön genomför i nuläget en särskild satsning på uppbyggnad av forskning inom äldres lärande. Miljön är tvärvetenskaplig och samlar ca femton forskare inom pedagogik, psykologi och företagsekonomi.

Forskningen inom miljön stödjer programmet Human Resources som har två inriktningar, en mot företagsekonomi och en mot psykologi. Inom miljön finns Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande som har regeringens uppdrag att bedriva forskning och kunskapsspridning om livslångt och vuxnas lärande. Inom miljön finns också Skolchefsinstitutet som bedriver forskning och uppdragsutbildning inom skolledarskap.

Som professor i pedagogik med inriktning livslångt lärande kommer du främst ägna dig åt forskning, forskningsinitiering och forskningsledning i nära samarbete med miljöns övriga forskare, särskilt inom fältet livslångt lärande. Du kommer även driva satsningen på forskning om äldres lärande och utgöra stöd till miljöns forskare i deras professionella utveckling.


Ansök senast den 15 april.

Läs mer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-03-25