Vårt filmbibliotek växer

Ta en titt i vår kunskapsbank, där vi bland annat har inspelade föreläsningar, intervjuer och forskningspresentationer. Det senaste tillskottet är från vår affilierade forskare Claudia Gillberg i Storbritannien. 

Claudia Gillberg, fil.dr., är affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. Gillberg har ett stort intresse för det livslånga lärandet, feministisk teori och deltagande och lärande i organisationer. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna. År 2016 blev hon medlem av the British Centre for Welfare Reform, ett centrum vars syfte är välfärdspolitiskt förändrings, påverkans- och förbättringsarbete.

Hon presenterar bakgrunden till sitt forskningintresse i ett några minuter långt filmklipp som finns i vårt filmbibliotek.

Där hittar du även intervjuer med exempelvis Svante Hultman, Alastair Creelman och Per-Olof Thång. Du kan ta del av när Ann-Kristin Boström går igenom begreppet livslångt lärande ur ett historiskt perspektiv eller när Marie Hjalmarsson pratar om kön och kompetens. Vi lägger också ut korta forskningspresentationer och inspelat material från till exempel konferenser. 

Här hittar du alla filmer.

2019-03-26