Sifrorna uppåt för YH

Fler sökande, fler utbildningar och fler behöriga. Nu har SCB kommit med färsk statistik för yrkeshögskolan. 

56 700 personer hade sökt någon utbildning på yrkeshögskolan med start i höstas. Det är en ökning jämfört med tidigare år, även om antalet sökande per plats gått ner något i och med att det startade fler utbildningar ht -18 än tidigare.

Fler kvinnor än män sökte och fler av de sökande var behöriga nu än tidigare. Siffrorna varierade mellan olika utbildningsområden och regioner. Flest behöriga sökande per plats fanns i Gävleborg. 

Läs mer hos SCB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-03-27