Helene Ahl medförfattare till utlysning på en halv miljard

Helene Ahl vid Encell är en av sex europeiska experter som valts ut för att skriva en forskningsutlysning om 50 miljoner euro inom samhällsvetenskap/humaniora. Det övergripande temat är hur tekniska och andra innovationer påverkar oss och våra samhällen.

De europeiska nätverken HERA och NORFACE har satt samman en grupp av experter som ska skriva en utlysningstext för ett stort forskningsprogram inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Personerna som tillfrågats om uppdraget är: 

  • Prof. dr. Dag Elgesem, University of Bergen
  • Prof. dr. Helene Ahl, University of Jönköping
  • Prof. dr. Anu Realo, Tartu University (+ university of Warwick)
  • Dr. Marco Sgarbi, Universita di Venezia
  • Prof. dr. Helmuth Trischler, Deutsches Museum, München
  • Prof. dr. Jerca Vodušek Starič, University of Maribor/Institute of Contemporary History Ljubljana

Gruppen ska påbörja arbetet under våren och planen är att det ska färdigställas under 2019. Den totala summan som senare ska fördelas är 50 miljoner euro. 

2019-03-28