De ger anställda utbildning i att kommunicera mellan kulturer

Kommunikation kan vara en utmaning. Om de inblandade parterna har med sig olika kulturer och traditioner i bagaget kan utmaningen bli ännu större.
Mia Verhoeff Friman och Hannes Ewehag på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping håller utbildningar i interkulturell kommunikation, både för regionens anställda och för studenter.

2019-04-04