Grattis till vår nya docent!

Martin Hugo

I dag höll Martin Hugo sin docentföreläsning "Skolidentitet & Omställningstid - Att motivera när ingen motivation finns". 

Martin Hugo disputerade 2007 med avhandlingen "Liv och lärande i gymnasieskolan", om elever på individuella programmet. Ända sedan dess har han ägnat sin forskning åt meningsfullt lärande för ungdomar och unga vuxna som av olika anledningar är särskilt utsatta, som har upplevt sig misslyckade i skolsystemet. Han har intervjuat till exempel tvångsomhändertagna, missbrukande och personer med funktionshinder och anlitas nu som expert runt om i landet när det gäller utbildning och lärande för de här grupperna. 

Martin Hugo

 

På senare år har han forskat kring unga vuxna med högfungerande autism, något som bland annat finns sammanfattat här

 

Publikationer: 

  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism. Disability and Rehabilitation (pp. 1-10). Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens. Educational gerontology 46(2), 84-94 Mer information
  • Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. Mer information
  • Roe, D., Hugo, M., Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden. Sport in Society 22(6), 919-934 Mer information

Alla träffar från DiVA (46)
2019-04-05
2019-04-05