Grattis till vår nya docent!

Martin Hugo

I dag höll Martin Hugo sin docentföreläsning "Skolidentitet & Omställningstid - Att motivera när ingen motivation finns". 

Martin Hugo disputerade 2007 med avhandlingen "Liv och lärande i gymnasieskolan", om elever på individuella programmet. Ända sedan dess har han ägnat sin forskning åt meningsfullt lärande för ungdomar och unga vuxna som av olika anledningar är särskilt utsatta, som har upplevt sig misslyckade i skolsystemet. Han har intervjuat till exempel tvångsomhändertagna, missbrukande och personer med funktionshinder och anlitas nu som expert runt om i landet när det gäller utbildning och lärande för de här grupperna. 

Martin Hugo

 

På senare år har han forskat kring unga vuxna med högfungerande autism, något som bland annat finns sammanfattat här

 

Publikationer: 


Alla träffar från DiVA (64)
2019-04-05