Nytt styrelseuppdrag till Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell, centrumledare för Nationellt centrum för livslångt lärande (Encell), valdes i veckan in som ny styrelseledamot i Stockholms Arbetareinstitutsförening.

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell. Foto: Kenneth Abrahamsson

Stockholms Arbetareinstitutsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en stödförening till Stockholms Arbetareinstitut som grundades 1880 av läkaren Anton Nyström. Framstående personer inom Stockholms Arbetareinstitut var Ellen Key, Knut Kjellberg, Iwan Bolin och Sigfrid Leander. Föreningens nuvarande verksamhet är i första hand inriktad på att ekonomiskt stödja aktiviteter som främjar intresset för och kunskaper om folkbildningen och som bygger broar mellan vetenskap och samhälle. Bl a delas årligen 3-4 stipendier ut till forskarstuderande inom området och stöd ges till publicering av skrifter som belyser folkbildning eller enskilda folkbildares insatser, framtagna av forskare eller genom studiecirklar.

2019-04-11