Andra kan lära av folkhögskolan

"I andra utbildningssystem är det bara fokus på betyg och att allting ska gå snabbt. Alla ska nå samma mål på samma tid. En del fixar inte det. Folkhögskolan är en trygg miljö där man vet att man inte blir kränkt. Deltagarna berättar att de blir förstådda av omgivningen och det beror ju på att man utgår från individen", säger forskaren Martin Hugo i en intervju med tidskriften Folkhögskolan. 

Encellrapporten Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB. har fått mycket uppmärksamhet i folkbildningskretsar, eftersom den pekar på några av de framgångsfaktorer som gör att folkhögskolemiljön fungerar bra för personer med högfungerande autism, som ofta har tuffa skolerfarenheter i bagaget. Tidskriften Folkhögskolan har intervjuat Martin Hugo, en av forskarna bakom rapporten, och ställt tio frågor om rapportens innehåll.

 

Läs intervjun här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2019-04-16