Nationell forskningsplan 2019-2020

Nu finns en nationell plan för det europeiska forskningsområdet, som ska stärka de sju prioriteringsområden som man har kommit överens om på EU-nivå.

I "Nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet 2019–2020" beskrivs de huvudaktiviteter som olika aktörer i forsknings- och innovationssystemet genomför. ERA (European Research Area) antog en färdplan 2015, som sträcker sig fram till 2020, med ett antal prioriteringar och aktiviteter som ska stärka ERA. Följande prioriteringsområden finns listade i den svenska planen, med en överblick över satsningar som görs av olika aktörer inom varje område:

  • Ett effektivare nationellt forsknings- och innovationssystem
  • Gemensamt möta samhälleliga utmaningar
  • Optimera offentliga investeringar i forskningsinfrastrukturer
  • En öppen arbetsmarknad för forskare 
  • Jämställdhet och jämställdhetsintegrering i forskning och innovation
  • Öppen vetenskap
  • Internationellt samarbete
2019-04-23