Win-win när högskolan håller i yh-trådarna

– Vi bygger upp kontaktnät med branscher som sen generar att branscherna kommer till oss i andra sammanhang, säger Mats Kihlman.

I Jönköpings län finns det flest yh-platser per innevånare. Jönköping University är en av de stora anordnarna i länet, vilket gynnar så väl yrkeshögskolan som högskola och forskning.

Läs mer...

2019-04-26