Skolidentitet och omställningstid – att motivera när ingen motivation finns

Se Martin Hugos docentföreläsning i efterhand. 

Martin Hugo har ända sedan tidigt 2000-tal forskat om hur meningsfullt lärande ser ut för elever som tidigare har upplevt sig misslyckade i skolsystemet. I början av april höll han sin docentföreläsning, med titeln Skolidentitet och omställningstid – att motivera när ingen motivation finns. 

2019-05-03