Murarna mellan yh och högskola ska mjukas upp

I en ny rapport går Myndigheten för yrkeshögskolan och SUHF igenom vad som behöver ändras för att det ska bli lättare att röra sig mellan högskola och yrkeshögskola. 

"I rapporten lämnas förslag för utveckling av policy och praxis för ett generöst erkännande av utbildning över systemgränserna. Vidare förslås förändringar i lag och förordning som sammantaget ger ett mer konsekvent examenssystem samt bättre möjlighet att skapa påbyggnadsutbildningar för yrkesverksamma både inom akademin och inom yrkeshögskolan", skriver rapportförfattarna. 

De listar fem punkter som skulle främja rörligheten mellan utbildningsformer:

  • Yrkeshögskolekurser bör oavsett inriktning och lärandemål kunna tillgodoräknas för högskolekurser i ”valfria biämnen” i generella examina på grundnivå inom högskolan, förutom när de överlappar med kurser som ingår i huvudområdet för examen.
  • Yrkeshögskolekurser bör kunna tillgodoräknas för utbildning inom ett huvudområde i en generell examen på grundnivå inom högskolan, eller för utbildning i en yrkesexamen, om inte inriktning och lärandemål skiljer sig väsentligt från den utbildning för vilken yrkeshögskoleutbildningen ska tillgodoräknas.
  • Yrkeshögskoleexamen tillsammans med godkända kurser eller prov i svenska och engelska för högre utbildning bör ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen bör ge grundläggande behörighet till högskolestudier studier på grundnivå. Kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar minst 600 yrkeshögskolepoäng (yhp) bör även ge grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
  • Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet. Yrkeshögskoleutbildning bör ge särskild behörighet till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå om inte utbildningens inriktning och lärandemål skiljer sig väsentligt från de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs rapporten... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du vårt temanummer om yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-05-08