Förslag: Delat ansvar för livslångt lärande för personer med funktionshinder

I en utredning föreslås Folkbildningsrådet tillsammans med SPSM, MYH och UHR få ett särskilt ansvar inom området Utbildning och livslångt lärande för personer med funktionshinder.

I utredningen Styrkraft i funktionshinderspolitiken, som nyligen lämnades till socialminister Lena Hallengren, föreslås att Folkbildningsrådet ska ha ett särskilt ansvar inom området Utbildning och livslångt lärande, tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Universitet- och högskolerådet (UHR). 

Läs mer hos Folkbildningsrådet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs hela utredningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Encellrapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.PDF

2019-05-15