Utlysning: Beforska skolchefsrollen på plats i verksamheten

En av årets flexitutlysningar hos Riksbankens jubileumsfond rör forskning om ledarskapsförändringar i skolan hos FoU Skola, Kommunförbundet Skåne och Svedala kommun.

Riksbankens jubileumsfond, RJ, har i sitt Flexit-program ambitionen att öka den praktiknära forskningen inom samhällsvetenskap och humaniora. I programmet är en forskare anställd av en organisation i två år och sedan av ett lärosäte i ett år, och RJ står för 75 procent av lönen under hela perioden.

Årets fyra områden är forskning om införandet av välfärdsteknik i vård och omsorg, forskning om ledarskapsförändringar i skolan, forskning om medieinnovation och demokratiska drivkrafter samt forskning om idéburen välfärdsproduktion.

Tjänsten som Flexit-forskare på samverkansorganisation FoU Skola på Kommunförbundet Skåne handlar om att studera skolchefsrollen och den ska förhoppningsvis ge värdefull kunskap som kan bidra till skolors utveckling.

I utlysningen tas exempelvis följande frågor upp:

  • Vilken betydelse har införandet av skolchefer för skolans ledarskap, utveckling och utbildningens kvalitet?
  • Hur uppfattar skolchefer själva sin roll och betydelse för skolans utveckling?
  • Hur kan skolchefsrollen bäst utformas för att gynna skolans utveckling?
  • Vilka nya maktrelationer inom skolans organisation skapas och hur hanterar huvudmannen dem?
  • Hur påverkar kommunernas behov och förutsättningar skolchefsrollens utformning och uppdrag?

Utlysningen stänger den 18 juni kl 16.00.

Läs mer hos Riksbankens jubileumsfond. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-05-16