Bra kommunikation mellan generationer kopplat till mindre riskbeteenden

I en ny doktorsavhandling om hur föräldrar och ungdomar kommunicerar syns ett samband mellan föräldrars strategier, såsom regler och frågor kring vad barnet gör, och barnets riskbeteende.

När ungdomar pratar med sina föräldrar om vad de gör på fritiden, ägnar ungdomarna sig i mindre grad åt olika riskbeteenden såsom ungdomsbrottslighet och alkohol- och tobaksanvändning över tid. Det slår Sabina Kapetanovic, Hälsohögskolan, Jönköping University fast i en ny doktorsavhandling.

I studien kunde fem temperamentstyper urskiljas; de ”instabila”, de ”undvikande”, de självständiga och orädda”, de ”sociala och nöjda” och de ”socialt spänningssökande”. Det visade sig att ungdomar reagerar olika på föräldraskap beroende på vilken temperamentstyp han eller hon är.

Läs mer...

2019-05-20