Ingela Bergmo Prvulovic föreläsare och handledare på European Doctoral Summer School

Andra veckan i juni åker forskarstuderande från hela Europa, men även några från övriga världen, till Malta för den sjätte ECADOC Doctoral Summer School. Ingela Bergmo Prvulovic har bjudits in som föreläsare och handledare.

ECADOC, European Doctoral Programme in Career Guidance and Councelling, håller varje år en sommarskola för forskarstuderande.

– Doktoranderna ska presentera sina arbeten och tankar, få input och handledning från oss forskare verksamma inom området. Det blir ett lärandeutbyte mellan doktorander och verksamma forskare, säger Ingela Bergmo Prvulovic.

Inbjudan att vara med som föreläsare och handledare kom från professor Ronald G. Sultana, världsledande forskare inom vägledningsområdet. Han är en av redaktörerna bakom boken Career Guidance for Social Justice (Routledge 2017) där Ingela Bergmo Prvulovic har skrivit kapitlet Conflicting perspectives on career: Implications for career guidance and social justice, forskningen bakom kapitlet kommer hon även att presentera på Malta.

– Det känns väldigt spännande och roligt och det kommer säkert bli ett otroligt givande utbyte.


Publikationer:

2019-05-29