Utbildning och civilsamhälle på Järvaveckan

Fredag är dagen att besöka Järvaveckan för den som är intresserad av utbildning, folkbildning och civilsamhälle. 

I dag drar årets Järvavecka igång i Spånga. På fredag erbjuds lite extra för den som vurmar för det livslånga lärandet, bland annat på programpunkter om utmaningar och möjligheter för utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden, rundabordssamtal om gymnasieutbildning som leder till jobb, Agenda 2030: samtal om civilsamhälle, kultur och idrott, digitalitet och IT: för alla - av alla?, hur får vi fler kvinnor att bli entreprenörer?, Agenda 2030: samtal om jämlik utbildning, folkbildning i marginaliserade stadsdelar, #sverigepratar, #vimåsteprata och mycket mer. 

Här hittar du hela programmet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-06-12