Fler hittar till folkbildning i marginaliserade områden

I en ny rapport från Folkbildningsrådet, som presenteras på Järvaveckan i morgon, har man sett att en något större andel av innevånarna i marginaliserade stadsdelar deltar i folkbildning jämfört med i övriga områden. 

– Givet statens syften med statsbidraget till folkbildningen är invånarna i marginaliserade områden en viktig målgrupp. Det är därför glädjande att se att studieförbund och folkhögskolor tycks nå ut till dessa invånare, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Rapporten har gjort av Nazem Tahvilzadeh, forskare på KTH, som även deltar i det panelsamtal som hålls på fredag kväll under Järvaveckan där man diskuterar innehållet. 

61 stadsdelar ingår i studien och även om skillnaden är relativt liten, 9,5 procent jämfört med 9,2 procent av befolkningen, så är den viktigt menar Folkbildningsrådet. 

Rapporten visar flera positiva effekter av folkbildningen: 

  • Folkbildning är mer relevant i marginaliserade stadsdelar än i andra områden i kommunerna. Relativt sett deltar fler invånare i marginaliserade stadsdelar i både studieförbundens verksamhet och folkhögskolornas allmänna och studiemotiverande kurser.
  • Folkbildningens organisering varierar mellan studieförbund, folkhögskolor och stadsdelar genom att vara mer eller mindre förankrad, invävd och trevande. Detta kan bland annat kopplas till det lokala civilsamhällets dynamik och oberoende.
  • Folkbildning bidrar till sociala innovationer genom att uppfinna nya sätt att praktisera (ut)bildning, samt genom kulturproduktion, normkritiska förhållningssätt, social mobilisering och hållbar stadsutveckling.
  • Folkbildning tillhandahåller offentliga platser för lokala möten och organisering, som är tillgängliga och grundläggande för stadsdelarnas offentliga liv. På dessa mötesplatser möjliggör folkbildningen verksamheter som stärker och utvecklar demokratin.


Men man pekar även på risken att folkbildningen "kan stå i vägen för ett fritt och frivilligt bildningsarbete genom att styra utbudet på ett mindre lyhört sätt i relation till befolkningen i
marginaliserade stadsdelar". Bland annat genom att för ensidigt fokusera på integration.  


Läs hela rapporten Folkbildning i marginaliserade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
stadsdelar – Förankrad, invävd och trevande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-06-13