Forskning om att utbilda nästa generation i yrket

Diskussionen om en yrkeslärares komplexa roll, med en fot i branschen och den andra i skolan, får en vetenskaplig grund i en ny publikation från Skolverket. 

Professor Per Andersson vid Linköpings universitet har gått igenom nationell och internationell forskning och ger ett bra underlag för att på vetenskaplig grund diskutera yrkeslärares arbete och deras dubbla identiteter. 

"Yrkeslärare representerar både läraryrket och sitt grundyrke. Det är inom grundyrket som dessa lärare har sitt ämneskunnande, som de undervisar i, om och för. Kunskapsöversiktens fokus är främst att belysa yrkeslärares dubbla roller" skriver Skolverket om den nya publikationen Att utbilda nästa generation i yrket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (121 sidor). 

2019-06-17