Professor Elisabet Nihlfors i nya forskningsberedningen

Tolv experter med stor kunskap om svensk forskning ska stötta regeringen i arbetet med att värna den fria forskningen och arbeta för att Sverige ska fortsätta att vara en ledande forskningsnation. 

Forskningsberedningen har funnits sedan 60-talet och förra veckan presenterade regeringen de tolv ledamöter som finns med det kommande året.

– En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En av ledamöterna är Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet, medlem av forskningsgruppen STEP (Research Unit
for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) och före detta gästprofessor vid Centrum för Skolledarutveckling, Umeå universitet. 

Hon får, förutom ett antal forskare från andra forskningsfält, sällskap av två rektorer, Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet och Håkan Pihl vid Högskolan Kristianstad. 

Ledamöter i den nya forskningsberedningen

1. Anna Forsberg, professor
2. Johan Kuylenstierna, adj. professor
3. Olle Lundberg, professor
4. Sara Mazur, doktor
5. Elisabet Nihlfors, professor
6. Håkan Pihl, rektor
7. Lisa Salmonsson, doktor
8. Göran Sandberg, professor
9. Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
10. Astrid Söderbergh Widding, rektor
11. Tuula Teeri, professor
12. Mathias Uhlén, professor


2019-08-12