Tre strategier för individanpassad vuxenutbildning

Skolforskningsinstitutet har sammanställt forskning om hur individanpassning möjliggörs inom vuxenutbildning.

Skolforskningsinstitutet skriver:

"Med individanpassad undervisning inom vuxenutbildning menar vi lärares metoder och arbetssätt som möter vuxna elevers olikheter, i form av förutsättningar för lärande och behov i undervisningen. Vi har identifierat tre övergripande strategier för individanpassad undervisning:

  • gruppering
  • differentierad undervisning
  • individuell handledning."

Arbetet har gjorts av Andreas Fejes, Stefan Hrastinski och Staffan Nilsson tillsammans med medarbetare på Skolforskningsinstitutet, hela publikationen finns att läsa på nätet eller beställa kostnadsfritt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  


2019-08-14