Här är höstens konferenser

Ta en titt på vår översikt över konferenser som på olika sätt rör det livslånga lärandet, både forskarkonferenser och andra, både nationellt och utomlands. 

Nu finns det 19 konferenser på vår lista, allt från folkbildningens forskningsdag till det europeiska forskarnätverket ESREA, Skolverkets dagar om tillämpad programmering och Nitusdagarna, speciellt riktade till kommunala lärcentra. 

Om det är något som borde finnas med som vi har missat, maila sara.bref@ju.se.

Här hittar du hela listan

2019-08-15