Två av tre tror att de kommer att byta karriär

Utbildning ska vara möjligt under hela livet, utbildningsplatser ska finnas i hela landet och studiemedlet måste utökas för yrkesverksamma skriver Omställningsfonden i en ny rapport om behoven på framtidens arbetsmarknad. 

"Vi måste alla vänja oss vid tanken på ett livslångt lärande. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern och den erfarenhet vi samlat räcker inte alltid för att hänga med i utvecklingen. Att byta karriär mitt i livet blir vanligare och mycket pekar på att det kommer att fortsätta så. Enligt en Sifoundersökning som Omställningsfonden har beställt tror 67 procent av alla unga i åldrarna 18–29 år att de kommer att byta karriär – alltså skaffa ett nytt yrke eller en ny utbildning – någon gång under sitt arbetsliv. Frågan är hur detta ska göras möjligt – och hur möjligheterna ska nå alla som har behovet." 

I sin nya publikation Att utbilda oss genom hela arbetslivet – En rapport om behoven på framtidens arbetsmarknad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lämnar Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tre förslag för att möjliggöra utbildning och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet:

1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att aktivt främja omställning för den etablerade arbetskraften, exempelvis genom att kursutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma. Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll för vuxna som vill karriärväxla till ett bristyrke. Det måste också bli lättare att få sin kompetens validerad genom ett statligt finansierat system, samtidigt som branschvalideringen värnas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar i hela landet. Exempelvis bör det alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola. Staten bör ta ett större ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov i hela landet.

3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning och karriär är möjligheten att försörja sig under studietiden. I dag kan man få studiemedel till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder minskar antalet veckor som man kan ta studielån. Båda dessa åldersgränser måste höjas. Nivån på studiemedlen kan också behöva anpassas så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och landsting och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen.

2019-08-16