Revidering av ämnesplaner i vuxenutbildningen

Regeringen, C och L är överens om att betygssystemet i grundskolan ska förenklas. Det här gäller för komvux. 

Det har i dagarna varit stora rubriker kring den översyn av betygssystemet som regeringen har satt igång. Framför allt gäller det grundskolan men det kommer även att bli en del förändringar för vuxenutbildningen. Betygsutredningen och Komvuxutredningen blir enligt Skolverket av stor vikt när betygssystemet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ses över.

"De ämnesplaner som revideras i denna omgång är engelska, matematik och moderna språk. Dessutom revideras fordonsämnen, handels- och administrationsämnen samt vård- och omsorgsämnen, men dessa följer andra tidsplaner och remitteras vid andra tillfällen." skriver Skolverket på sin hemsida med avseende på gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 

Läs mer hos Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Skolvärldens intervju med Anna Ekström. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-08-20